Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2-1999

Ngày 1-3-1999, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị quyết số 03/1999 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2-1999 về: Nghị định về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; dự thảo Luật sĩ quan QĐNDVN; tình hình KT-XH tháng 2-1999...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
lp
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!