Bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai-nhiệm vụ của cả loài người\

Xu hướng gia tăng nhiệt độ trên bề mặt trái đất được các nhà khoa học cảnh báo ở mức nguy hiểm. Bài báo dẫn chứng qua kết quả nghiên cứu theo dõi những thiệt hại do hiện tượng thiên tai gây ra trong năm 1998 ở một số nước trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Chiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!