Hệ thống hóa văn bản pháp luật về thúê

Tài liệu hệ thống hóa các văn bản pháp luật về thúê bao gồm các luật thúê và văn bản hướng dẫn thi hành, gồm: thúê sử dụng đất nông nghiệp, thúê doanh thu, thúê nhà đất, thúê tiêu thụ đặc biệt, thúê thu nhập với thu nhập với người có thu nhập cao, thúê tài nguyên, thúê chước bạ, chuyển quyền sử dụng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn