Châu á cuộc hồi phục từ đáy khủng hoảng\

Sau 18 tháng lâm vào khủng hoảng, khu vực châu á chỉ có Trung quốc, Việt nam và Lào có tăng trưởng dương, hầu hết các nước và khu vực còn lại đều tăng trưởng âm. Năm 1999 đã có sự hồi phục diễn ra ở Hàn Quốc và Thái Lan

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Kỳ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!