Xuất khẩu gạo giá vẫn tiếp tục thấp\

Giá gạo trong tuần loại 25 phần trăm tấm chỉ còn 200USD/tấn, loại 5 phần trăm 230USD/tấn. Tình hình trên làm cho các doanh nghiệp không dám mua lúa tạm trữ với giá sàn theo chỉ đạo của Chính phủ là 1.650đ/kg, mà giá lúa ở một số nơi chỉ còn 1.500đ/kg. So đầu năm 1998 giá lúa tăng đến 2.400-2.500đ/kg...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trung Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!