Những dự đoán về kinh tế thế giới 1999\

Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo sự phát triển kinh tế toàn cầu tụt xuống còn 2,2 phần trăm so 1997 đã là 4,2 phần trăm

Lưu vào:
Tác giả chính: Hiệp Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!