Pháp lệnh cán bộ, công chức: Pháp lệnh đã được UBTVQH khóa X thông qua ngày 26-2-1998, và có hiệu lực từ ngày 1-5-1998

Pháp lệnh gồm 7 chương, 48 điều quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức; việc bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; các hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn