Băn khoăn thầy giáo đại học\

Xác định vai trò vô cùng quan trọng của đội ngũ cán bộ giảng dạy đại học, thực tế tình hình hiện nay có nhiều điểm cần báo động để được quan tâm, nhằm thực hiện thành công cải cách cơ bản về giáo dục

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Bá Thịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gd
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!