Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử\

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Tạo
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia. Viện sử học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7032 C102m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn