Phấn đấu để sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí có giá trị cao\

Bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc gặp mặt thân mật 300 văn nghệ sĩ, nhà báo ở trung ương và các địa phương đang công tác tại Thủ đô, sáng 22-3-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!