Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp uỷ đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật\

Phát biểu của Chủ tịch Trần Đức Lương tại Hội nghị nội chính toàn quốc ngày 23-3-1999, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!