Chính phủ Việt nam luôn coi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hưũ cơ của nền kinh tế quốc dân\

Phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải với các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao tại Việt Nam tại cuộc họp mặt ngày 25-3-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!