Giải pháp nào cho tình trạng hạn hán kéo dài\

Thực trạng về nguồn nước và hạn hán trong thời gian qua, và những giải pháp cấp bách để đảm bảo sản xuất nông nghiệp đạt chỉ tiêu 32 triệu tấn lương thực

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Toàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!