Những nguyên nhân mất giá của đồng ơ-rô\

Bài báo phân tích những nguyên nhân làm đồng ơ-rô mất giá so với đồng đô la trên thị trườmg hiện nay. Theo tác giả có 8 lý do chủ yếu làm đồng ơ-rô tụt giá khá nhanh từ 4,3 phần trăm (tháng 2-1999) lên đến 10 phần trăm (cuối tháng 3-1999); và dự báo triển vọng trong thời gian tới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!