Qua Pháp tìm Húê xưa: Kỷ niệm 5 năm Húê được công nhận di sản văn hóa thế giới và tuần VH Húê ở Hà nội\

Tìm hiểu lịch sử của Húê qua nhân chứng Công chúa Như Lý, con gái Vua Hàm Nghi tại Pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đắc Xuân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!