Lịch sử triết học\

Sách trình bày khách quan quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa duy vật biện chứng, và ý nghĩa của nó trong lý luận và thực tiễn; giới thiệu sự phát triển của tư tưởng triết học phương đông từ cổ đại đến đương đại, cùng sự giao lưu của triết học phương tây. Bộ sách được chỉnh lý, tái bản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hưũ Vui
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 109 L302s
Bản Unknown Checked outHạn: 07-29-2006 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn