Thu mua lúa gạo xuất khẩu vụ đông xuân 98-99 ở ĐBSCL\

Về thực tế việc mua lúa gạo ở vùng ĐBSCL hiện nay vẫn chưa hấp dẫn với nông dân. Đề nghị Nhà nước cần có chính sách để nhà nông không bị tư thương ép giá

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Xuân Mai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!