Luật doanh nghiệp tư nhân: Luật này đã sửa đổi theo Luật sửa đổi một số điều của Luật doanh nghiệp tư nhân được QHK9, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22-06-1994. Luật này thay thế luật doanh nghiệp tư nhân ngày 21-12-1990

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.065 L504d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn