Nguyễn Tri Phương đánh pháp\

Sách tái hiện chân dung vị anh hùng dân tộc trong lịch sử chống quân Pháp xâm lược của triều đình nhà Nguyễn nửa cuối thế kỷ 19 theo những thời gian và không gian tác chiến quan trọng: Đà Nẵng 1858-1860, Sài gòn 1860-1861 và Hà nội 1873, ca ngợi tài năng, đức độ và tấm lòng yêu nước của Nguyễn Tri P...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Đạm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 Ng527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn