Nguy cơ ô nhiễm khí quyển và việc trái đất ấm lên\

Hiện tượng khí hậu trái đất nóng lên đã báo động với toàn thể loài người qua 3 kỳ họp thế giới: ở Bra-xin (6-1992), Nhật bản (12-1997) và ở áchentina (11-1998. Trách nhiệm thuộc về mỗi nước và cần hợp tác trong NCKH-KT, giáo dục, thông tin môi trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Minh Tăng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!