Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tiếp đại sứ CH Hungari và đại sứ toàn quyền nước Mông cổ

Chiều ngày 15-4-1999, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp ngài Bô-ha E-rơ-nuê, đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Hungari tại Việt nam đến chào xã giao. Chiều cùng ngày, Chủ tịch tiếp ngài Agvadojin Tsôlmôm, đại sứ toàn quyền nước Mông cổ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!