Kết thúc hội nghị báo chí toàn quốc - Xây dựng chiến lược thông tin và quản lý báo chí

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động báo chí toàn quốc 1998 và những nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2000 do Bộ Văn hóa-thông tin chủ trì đã kết thúc. Hội nghị đã nghe 23 tham luận và những ý kiến chỉ đạo về hoạt động báo chí

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!