ADB dự đoán mức tăng trưởng kinh tế châu á

Ngân hàng phát triển châu á, ngày 20-4-1999 đưa ra dự đoán nền kinh tế châu á sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng 4,4 phần trăm trong năm 1999. Cụ thể: Thái lan và Inđônêxia tăng 0 phần trăm, Malaixia 0,7 phần trăm, Xingapo 0,8 phần trăm, Philipin 2,4 phần trăm, Việt nam có thể cao nhất 3,7 phần trăm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!