Chính quyền địa phương Thuỵ Điển truyền thống và cải cách\

Sách khái quát quá trình phát triển và những thay đổi về quản lý hành chính của chính quyền địa phương Thuỵ Điển trong các thập kỷ qua; trình bày một số cải cách cơ cấu pháp lý, cơ cấu tổ chức, những nguyên tắc tài chính của các cấp chính quyền địa phương và triển vọng của những thay đổi đó...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Đoàn Huynh
Đồng tác giả: Trần, Thị Hoán
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.8 Ch312q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn