Hướng dẫn ký kết, thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể\

Sách trình bày 28 câu hỏi đáp về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động và vị trí, vai trò của công đoàn; giới thiệu các quy định pháp luật hiện hành về ký kết, thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Phụ lục có các quy định về thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm vi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Đức Bình
Đồng tác giả: Hồng Trường, Trần, Thanh Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 H561d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn