Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt nam: Pháp lệnh này được UBTVQH9 sửa điều 6 của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt nam và thông qua ngày 06-07-1995. Pháp lệnh này thay thế pháp lệnh LLCSND ngày 28-01-1989

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.05 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn