Lời khẩn cầu của Rừng\

Rừng đang bị tàn phá và kéo theo là tổn hại khôn lường đến môi trường sống. Tuy vậy ai sẽ cưú lấy rừng và bao giờ mới hết tiếng kêu cưú ấy. Chính phủ đã ra lệnh cấm phá rừng, đóng cửa rừng, nhưng rừng vẫn bị tàn phá công khai, lén lút, rừng vẫn bị móc ruột, lột da...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Văn Tạo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!