Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

Sáng 4-5-1999, tại Hội trường Ba đình Hà nội, Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ năm khai mạc trọng thể. Chủ tịch QH đọc lời khai mạc kỳ họp

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!