Lễ kết nạp vương quốc Cam-pu-chia vào ASEAN

Thực hiện quyết định của HNCC6 tháng 12-1998 kết nạp Vương quốc Campuchia vào ASEAN, chiều 30-4-1999, lễ kết nạp Campuchia là thành viên thứ 10, được tổ chức trọng thể tại Hà nội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!