Máu rừng vẫn chảy\

Tình trạng phá rừng và rừng bị huỷ diệt vẫn diễn ra thường xuyên ở huyện Đắc Rlấp, Đak lak. Việc bảo vệ rừng ở đây quá yêú, việc giao đất giao rừng còn chồng chéo giữa lâm trường và chính quyền sở tại

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Xuân Lãm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!