Mong báo tiếp tục cải tiến để đáp ứng lòng yêu mến của bạn đọc

Nhân kỷ niệm 24 năm ngày báo SGGP ra số đầu tiên 5-5-1975 -- 5-5-1999, Báo SGGP trưng cầu ý kiến đóng góp của bạn đọc khắp cả nước cho tờ báo ngày càng một tốt hơn

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!