Công nghệ thông tin châu á trong bối cảnh khủng hoảng\

Mặc dù trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nhưng cuộc cách mạng về công nghệ thông tin ở Châu á vẫn tiến triển và tăng trưởng mạnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Diễm Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!