Lớp ghép ở Đak lak loại hình giáo dục phù hợp miền núi khó khăn\

Với kết quả của việc thực hiện thí điểm dự án lớp ghép thuộc chương trình hợp tác giữa Bộ GD-ĐT với UNICEF tại 2 huyện Krông Búc và Krông Pác, Sở GDĐT Đak lak trong phương hướng và kế hoạch những năm tới tiếp tục phát triển mô hình này ở 17/17 huyện, 100/328 trường, từ 120 đến 150 lớp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ Miền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gd
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!