Tám xu hướng phát triển của châu á đang làm thay đổi thế giới: Sách tham khảo\

Sách phân tích 8 xu hướng phát triển cơ bản của châu á; nêu lên những diễn biến, vấn đề chính đang diễn ra ở châu á trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực

Lưu vào:
Tác giả chính: Yohn, Naisbitt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337 T104x
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn