Nam tư - cuộc chiến tranh của Mỹ hay của NATO: Bình luận\

Nhiều nhà bình luận và phân tích tiên đoán: Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật bản chỉ nhằm đe dọa Liên xô, còn hiện nay, tấn công Nam tư thì không chỉ đe dọa mà rất có thể chia nhỏ Liên bang Nga

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thế Mẫu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qp
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!