Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-1999

Ngày 3-6-1999, Thủ tướng Phan Văn Khải ký Nghị quyết 06/1999/NQ-CP về phiên họp tháng 5-1999

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!