Trích dẫn APA

Trần, V. M. Phát hiện những di vật quý trong lòng đất Hà nội\.

Chicago Style Citation

Trần, Văn Mỹ. Phát Hiện Những Di Vật Quý Trong Lòng đất Hà Nội\.

Trích dẫn MLA

Trần, Văn Mỹ. Phát Hiện Những Di Vật Quý Trong Lòng đất Hà Nội\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.