Trích dẫn APA

Mọi hành động của bất cứ nước nào xâm phạm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa là vi phạm chủ quyền của Việt nam.

Chicago Style Citation

Mọi Hành động Của Bất Cứ Nước Nào Xâm Phạm Hai Quần đảo Hoàng Sa Và Trường Sa Là Vi Phạm Chủ Quyền Của Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Mọi Hành động Của Bất Cứ Nước Nào Xâm Phạm Hai Quần đảo Hoàng Sa Và Trường Sa Là Vi Phạm Chủ Quyền Của Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.