Xu thế biến đổi thời tiết khí hậu ở nước ta\

Những biến đổi thời tiết ở nước ta hiện nay do ảnh hưởng của những biến đổi có tính toàn cầu, đặc biệt là ảnh hưởng của những hình thái khí hậu cực đoan En Nino và La Nina

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Trần Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!