Phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu trở thành anh hùng, chiến sĩ thi đua ở thời kỳ mới\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại hội nghị đại biểu thương binh, gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc lần thứ ba, nhân kỷ niệm lần thứ 52 ngày thương binh liệt sĩ 27-7-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!