Bảo vệ, trùng tu di tích lịch sử - văn hóa cần một cách nhìn\

Nội dung trao đổi với giáo sư Hà Văn Tấn, Viện trưởng Viện khảo cổ học Việt nam xung quanh vấn đề xuống cấp hiện nay của các di tích lịch sử - văn hóa: còn bị lãng quên chưa công bố; bị mối mọt gặm nhấm cốt bên trong; chiếm di tích làm trụ sở, nhà ở, kể cả làm khu nghĩa địa; trùng tu không đúng cách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!