Trích dẫn APA

Trọng Chàm, & Hải Thanh. Làng du lịch trong mây\.

Chicago Style Citation

Trọng Chàm, and Hải Thanh. Làng Du Lịch Trong Mây\.

Trích dẫn MLA

Trọng Chàm, and Hải Thanh. Làng Du Lịch Trong Mây\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.