Trích dẫn APA

Chương trình xử lý rác ở Cai-rô.

Chicago Style Citation

Chương Trình Xử Lý Rác ở Cai-rô.

Trích dẫn MLA

Chương Trình Xử Lý Rác ở Cai-rô.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.