Chương trình xử lý rác ở Cai-rô

Thủ đô Cai rô của Ai cập là một trong những thành phố đông dân nhất của thế giới 12 triệu người. Mật độ 130.000người/km2. Có 8.000 tấn rác thải ra mỗi ngày, nhưng chỉ có khoảng 80 phần trăm được xử lý. Với điều kiện hiện nay, Cai-rô cần tới 100.000USD và tăng số công nhân lên gấp đôi là 7.500 người...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Thủ đô Cai rô của Ai cập là một trong những thành phố đông dân nhất của thế giới 12 triệu người. Mật độ 130.000người/km2. Có 8.000 tấn rác thải ra mỗi ngày, nhưng chỉ có khoảng 80 phần trăm được xử lý. Với điều kiện hiện nay, Cai-rô cần tới 100.000USD và tăng số công nhân lên gấp đôi là 7.500 người để có thể dọn hết số rác hàng ngày. Một dự án đang triển khai và thành lập Đội cảnh sát vệ sinh môi trường với những hình phạt cho hành vi đổ rác bừa bãi