Chương trình xử lý rác ở Cai-rô

Thủ đô Cai rô của Ai cập là một trong những thành phố đông dân nhất của thế giới 12 triệu người. Mật độ 130.000người/km2. Có 8.000 tấn rác thải ra mỗi ngày, nhưng chỉ có khoảng 80 phần trăm được xử lý. Với điều kiện hiện nay, Cai-rô cần tới 100.000USD và tăng số công nhân lên gấp đôi là 7.500 người...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương