Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 32 bế mạc

Sau 2 ngày họp, chiều 24-7-1999, hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 32 kết thúc tốt đẹp tại Xingapo, và ra tuyên bố khẳng định lại cam kết cùng phấn đấu để đối phó với những thách thức của khu vực

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!