PleiKu 70 năm\

Về mặt hành chính, thị xã Peiku được Nghị định khâm sứ trung kỳ thành lập ngày 3-12-1929, nay đã là một thành phố, được thành lập theo NĐ29 ngày 19-5-1999 của Chính phủ. Thành phố có tổng diện tích tự nhiên 22.569,6 ha và 160.192 nhân khẩu. Pleiku đang trăn trở tìm thế mạnh của nguồn nguyên liệu tại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tường Lộc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!