Các nước ASEAN hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Phó Chủ nhiệm UB VHGDTNTN&NĐ của QH Đặng Thị Thanh Hương dẫn đầu Đoàn Đại biểu QH Việt nam, thành viên Liên minh Nghị viện ASEAN, tham dự Hội nghị chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực, hợp tác y tế tại Thái lan từ 8 đến 11-8-1999...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
qh
UB
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!