Báo động về suy thoái tài nguyên đất ở Tây Nguyên\

Nạn phá rừng ở Tây Nguyên làm mất 20.000ha rừng, do vậy diện tích đất trống đồi trọc ngày càng tăng. Cả Tây nguyên hiện có 1,5ha đất trống, đồi trọc đang bị xóa mòn, mỗi năm sẽ bị rửa trôi trên 310 tỷ đồng, một thiệt hại đáng quan tâm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Bá Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!