Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-1999

Ngày 28-7-1999 Chính phủ họp phiên thường kỳ thảo luận và quyết nghị các vấn đề: Tồn đọng về nhà, đất do Nhà nước đang quản lý, KT-XH, phòng chống ma tuý và đàm phán hiệp thương Việt Nam -Hoa Kỳ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!